O našem robotu

Ime našeg robota je Megatron.  Naš robot ima četiri motora, od ta četiri dva motora koristi za kretanje, a dva za nastavke. Robot ima tri senzora, jedan gyroscope i dva senzora za boju. 

Scroll to Top